Adresa
Dušana danilovića 4,
21000 Novi Sad

Telefon
063 590 799